митническа агенция митническа агенция

УслугиМитническа агенция Афират предлага консултации по всички външнотърговски операции и икономически режими както и всички услуги, свързани с изготвянето на необходимите документи изисквани от митническите власти при извършване на внос и износ на стоки на територията на Република България. Митническа агенция Афират осъществява митническо представителство и е лицензиран митнически агент с издаден лиценз № 7-3/27.04.2001 год.

 • Митническа агенция Афират изготвя всички митнически документи, касаещи фирмите.
 • Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП.
 • Конфиденциалността на информацията при нас е задължителна и гарантирана.
 • Консултации по всички външнотърговски операции и режими.
 • Митническо представителство.
 • Оформяне на митнически документи за всички режими.
 • Изготвяне на сертификати за движение (EUR1).
 • Изготвяне на всички видове транспортни документи (TIR, CMR и др.).
 • Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби (Invoice, Proforma, Packing list).
 • Документи за произход на стоката.
 • Юридически консултации по казуси, касаещи митническите нормативи и действащи Закони.
 • Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразни с ТАРИК условията при внос извън Европейската общност от трети страни.